Zakazy ruchu w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z odbywającym się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadza się okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów przez zakaz ich ruchu na odcinkach dróg krajowych i w terminach wymienionych w tabeli przedstawionej poniżej.

Czytaj więcej

PILNA WIADOMOŚĆ – BRAK ZAKAZU W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

W dniu 06 stycznia 2012r. pomimo Święta Trzech Króli Minister Transportu nie wprowadził zakazu ruchu


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów w katalogu świąt objetych zakazem ruchu w nie znajduje się Święto Trzech Króli ustanowione jako dzień wolny 06 stycznia każdego roku. W związku z powyższym w dniu 6 stycznia 2012r można bez przeszkód wykonywac przewozy drogowe wszelkimi rodzajami pojazdów.

PILNA WIADOMOŚĆ – ZAKAZY RUCHU W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH ORAZ ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI

PILNA WIADOMOŚĆ – ZAKAZY RUCHU W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH I ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Poniedziałek

31.10.2011 r. od godz. 18:00 do 22:00

Wtorek

01.11.2011 r. od godz. 08;00 do godz. 22:00

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Czwartek

10.11.2011 r. od godz. 18:00 do godz. 22:00

Piątek

11.11.2011 od godz. 08:00 do godz. 22:00


W wyżej wymienionych terminach obowiązuje na terenie całej RP zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyjątkiem autobusów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

Wyłączenia z zakazów ruchu – czytaj więcej:

Czytaj więcej

PILNA WIADOMOŚĆ – ZAKAZY RUCHU W ZWIĄZKU Z WEEKEND-EM WAKACYJNYM

PILNA WIADOMOŚĆ –  ZAKAZY RUCHU W ZWIĄZKU Z WEEKEND-EM WAKACYJNYM  

Piątek

19.08.2011 r. od godz. 18:00 do 22:00

Sobota

20.08.2011 r. od godz. 08;00 do godz. 14:00

Niedziela

21.08.2011 r. od godz. 08:00 do godz. 22:00


W wyżej wymienionych terminach obowiązuje na terenie całej RP zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyjątkiem autobusów zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

Wyłączenia z zakazów ruchu – czytaj więcej:

 

Czytaj więcej