UWAGA – NOWY WZÓR ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI

Od dnia 31.08.2011 r. jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu na terenie RP jest zaświadczenie o działalności, którego wzór znajduje się na naszej stronie. Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2011r. nr 168 poz. 1005. Ustawa ta wprowadza nowy (stary) wzór formularza zaświadczenia o działalności. Formularz ten jest już powszechnie stosowany przez przewoźników jednakże  w naszym krajowym ustawodawstwie nie był on prawnie wymagany. Zmiana art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców polega na wprowadzeniu nowego wzoru formularza jako jedynego dokumentu wymaganego podczas kontroli drogowej dokumentującego fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę


Zgodnie z przepisami unijnym, znowelizowane przepisy przewidują obowiązkowe stosowanie nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia dotyczącego kierowców. Podmiot zajmujący się przewozem osób i rzeczy będzie wystawiał takie zaświadczenie kierowcy, gdy ten: przebywał na zwolnieniu lekarskim; korzystał z urlopu wypoczynkowego; prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR; miał czas wolny od pracy lub odpoczywał; wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu; pozostawał w gotowości do wykonywania pracy. Kierowca będzie musiał posiadać takie zaświadczenie, aby móc je okazać na każde żądanie służb kontrolnych na terenie UE oraz innych krajów Europy. W Polsce będą to: inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze policji, straży granicznej i celnej. Zaświadczeniem będzie musiał  legitymować się: kierowca zatrudniony przez przedsiębiorcę; przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe; kierowca nie zatrudniony przez przedsiębiorcę, ale wykonujący przewozy i pracujący na jego rzecz.