Stawka minimalna na terenie Niemiec – ustawa MiLoG zawieszona.

W dniu 30.01.2015 r. Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził informację, że na czas uzyskania oficjalnej decyzji od Komisji Europejskiej w sprawie stawki minimalnej na terenie Niemiec ustawa tzw. MiLoG, która weszła w życie z dniem 01.01.2015 zostaje zawieszona i nie będzie dotyczyła tranzytu przez terytorium Niemiec. Decyzja zapadła podczas spotkania Ministrów Pracy Polski i Niemiec


Oznacza to, że na dzień dzisiejszy nie ma podstaw, aby wypłacać stawkę 8,50 Euro za godzinę pracy kierowcom, którzy jedynie przejeżdżają przez Niemcy do innego państwa docelowego. Stanowisko to jest także zgodne z zapisami Dyrektywy nr 96/71/WE, na którą powołują się Niemcy jako podstawę do wprowadzenia ustawy MiLoG.
Natomiast inne formy wykonywanego przewozu drogowego na terenie Niemiec nadal podlegają w/w ustawie.