Kto odpowiada za naruszenia czasu pracy kierowcy?


W przypadku kontroli drogowej za naruszenia czasu pracy, w pierwszym rzędzie dopowiada kierowca. Kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 2000 zł (art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym)

Podmiot wykonujący przewóz drogowy (przedsiębiorca, przewoźnik) odpowiada za naruszenia czasu pracy kierowcy w drodze postępowania administracyjnego. Może na niego został nałożona decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości do 10.000 zł z jednej kontroli drogowej. (art. 92a ust. 1 UTD).

Odpowiedzialność ponosi także osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub każda inna osoba, która wewnątrz firmy odpowiada za nadzór nad kierowcami. Osoba taka może zostać ukarana mandatem karnym w wysokości do 2000 zł. (art. 92 ust. 3 UTD).

W przypadku kontroli przedsiębiorstwa, za naruszenia czasu pracy kierowców odpowiada kontrolowany przedsiębiorca. Karę pieniężną nakłada się w drodze decyzji administracyjnej. Maksymalna wysokość kary zróżnicowana jest ze względu na wielkość przedsiębiorstwa i wynosi:

  • 15.000 zł – dla firm zatrudniających do 10 kierowców,
  • 20.000 zł – dla firm zatrudniających 11 do 50 kierowców,
  • 25.000 zł – dla firm zatrudniających 51 do 250 kierowców,
  • 30.000 zł – dla firm zatrudniających więcej niż 250 kierowców. (art. 92a ust. 3 UTD)

Odpowiedzialność, w trakcie kontroli przedsiębiorstwa, ponosi także osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub każda inna osoba, która wewnątrz firmy odpowiada za nadzór nad kierowcami. Osoba taka może zostać ukarana mandatem karny w wysokości do 2000 zł. (art. 92 ust. 3 UTD).

Brak jest podstaw do tego, by w trakcie kontroli przedsiębiorstwa nakładać mandaty karne, za stwierdzone naruszenia, na kierowców. Wynika to z treści art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z jego treścią tylko kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych. Kierującym jest osoba, która w danej chwili kieruje pojazdem. Nie można zatem podczas kontroli w przedsiębiorstwie stwierdzić, że jakakolwiek osoba ( kierowca) jest kierującym czyli osobą w danej chwili prowadzącą pojazd. Organ kontrolny stwierdzając ewentualne naruszenia dotyczące np. czasu pracy kierowców, zawsze będzie odnosił się do zdarzeń z przeszłości. Tym samym w trakcie „odnalezienia” naruszeń mających miejsce w przeszłości nie można absolutnie twierdzić, że mamy do czynienia z kierującym, który je popełnił a jedynie z kierowcą. Ustawodawca wyraźnie jednak wskazał, że kara grzywny nakładana jest na kierującego pojazdem czyli ograniczył ją tylko do przypadków kontroli drogowej. Należy jednak zauważyć, że  część organów kontrolnych nakłada kary grzywny na kierowców również w przypadkach stwierdzenia naruszeń czasu pracy podczas kontroli w przedsiębiorstwach. W takich przypadkach należy oczywiście odmówić przyjęcia mandatu i o swoje prawa walczyć w sądzie.

W przypadku, gdy kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą – odpowiada tylko on w drodze administracyjnej (decyzja o nałożeniu kary) – art. 92a ust. 5 UTD.