Nowe zaświadczenie o działalności-jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu

W końcu po przeszło 10 miesiącach od wprowadzenia przez decyzję Komisji Europejskiej nowego formularza o działalności polskie władze ustawodawcze zajęły się wprowadzeniem nowego wzoru formularza do krajowego ustawodawstwa.

W dniu 05.10.2010r. podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Zgodnie z przepisami unijnym, znowelizowane przepisy przewidują obowiązkowe stosowanie nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia dotyczącego kierowców. Przedsiębiorca zajmujący się przewozem osób i rzeczy będzie wystawiał takie zaświadczenie kierowcy, gdy ten: przebywał na zwolnieniu lekarskim; korzystał z urlopu wypoczynkowego; prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR; miał czas wolny od pracy lub odpoczywał; wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu; pozostawał w gotowości do wykonywania pracy (wzór formularza do pobrania na naszej stronie).


Kierowca będzie musiał mieć takie zaświadczenie, aby móc je okazać na każde żądanie służb kontrolnych. W Polsce będą to: inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze policji, straży granicznej i celnej. Zaświadczeniem będzie musiał  legitymować się: kierowca zatrudniony przez przedsiębiorcę; przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe; kierowca nie zatrudniony przez przedsiębiorcę, ale wykonujący przewozy i pracujący na jego rzecz.

Wprowadzenie obowiązku wystawiania nowego formularza ( zalecanego decyzją komisji europejskiej z dnia  14.12.2009r.-publikowany na naszej stronie) będzie korzystne dla przedsiębiorców i kierowców. Ułatwi dokumentowanie działalności kierowcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie będzie możliwe jej zarejestrowanie przez tachograf lub w przypadkach nie objętych dotychczasowym zaświadczeniem. Obecny formularz nie uwzględnia sytuacji, gdy kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu oraz pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Te rozwiązania wymagają zmian w ustawie o transporcie drogowym, w części dotyczącej wykazu dokumentów, które kierowca musi okazać na żądnie organu kontroli.

Tym samym rozpoczęła się ścieżka legislacyjna która doprowadzi do wprowadzenia w Polsce jednego dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu-być może jeszcze w tym roku.

Będziemy śledzić postępy legislacyjne i poinformujemy z wyprzedzeniem Państwa o nowym dokumencie.