Zmiana wzoru formularza zgłoszeniowego kierowców w związku z ustawą MILog

Niemiecka służba celna zmieniła formularz służący do zgłaszania kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Zmiany dotyczą między innymi informacji o podstawie prawnej formularza, a także nowej kolumny „Anzahl der Einsätze”, w której podaje się planowaną liczbę operacji, które dany kierowca ma w Niemczech wykonać. Planowana liczba operacji powinna być podana szacunkowo.


Nowy wzór formularza do wypełnienienia


Nowy wzór formularza do pobrania w pdf-ie: Formularz zgloszeniowy MILog

Dotychczasowe zgłoszenia pozostają nadal ważne, przez maksymalnie sześć miesięcy od dnia ich złożenia. Każde nowe zgłoszenie musi być jednak dokonywane przy użyciu nowego formularza.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać tylko przy użyciu faksu na numer : +49 221 96 48 72

Pliki do pobrania