Zmiana przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących

W najbliższym czasie dojdzie do uchwalenia nowych unijnych przepisów dotyczących urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Projekt rozporządzenia jest w trakcie prac legislacyjnych Rady (UE) i niebawem ma być opublikowany w dzienniku urzędowym UE.

Największą zmianą będzie uchylenie rozporządzenia 3821/85, które na przestrzeni lat rozrosło się do ponad dwustu stron tekstu oraz niewielka zmiana tekstu rozporządzenia 561/2006.

Nowe rozporządzenie określać będzie obowiązki i wymogi w odniesieniu do budowy, instalacji, użytkowania i kontrolowania tachografów. Wiele podstawowych rozwiązań będzie uregulowanych podobnie jak w obowiązującym dotychczas rozporządzeniu 3821/85.


Inteligentne tachografy

Nowością będzie wprowadzenie do użycia inteligentnych tachografów. Zgodnie z nowymi przepisami, pojazdy rejestrowane po raz pierwszy 36 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia, wyposażone będą w tachograf podłączony do systemu nawigacji satelitarnej (GPS). Dzięki temu rejestrowany będzie „punkt początkowy dziennego okresu pracy”, „ punkt końcowy dziennego okresu pracy” oraz „co trzy godziny skumulowany czas prowadzenia pojazdu”. Docelowo (po upływie 18 lat) system ten ma pozwolić służbom kontrolnym na zdalne łączenie się z tachografem i zatrzymywanie do kontroli jedynie pojazdów z zarejestrowanymi naruszeniami.

Tachografy analogowe i cyfrowe

W zakresie stosowania tachografów analogowych i cyfrowych większość dotychczasowych rozwiązań zostanie utrzymana. Kontrola tachografu nadal będzie się odbywać, co dwa lata. Utrzymane zostaną kary za brak badania okresowego tachografu, stosowanie niewłaściwych wykresówek, brak ręcznych (manualnych) zapisów czy niewłaściwe operowanie selektorem. Nowe przepisy wyraźnie podkreślają, że „przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za naruszenia popełnione przez swoich kierowców lub kierowców będących w ich dyspozycji”.

Zaświadczenia o działalności do lamusa?

Nowością jest też zapis z art. 34 mówiący, że państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia od pojazdu. Oznacza to zniesienie obowiązku posługiwania się świadectwami działalności (popularne zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu). Nie wiadomo jeszcze jak na ten zapis zareaguje nasz ustawodawca. Spodziewana jest zmiana ustawy o czasie pracy kierowców, w tym zakresie.

Zakres wyłączeń

W rozporządzeniu 561/2006 rozszerzono jedynie zakres wyłączeń z art. 3 oraz art. 13. Nowe wyłączenia dotyczą. W art. 3 wprowadzono wyłączenie dla „pojazdów lub zespołów pojazdów o DMC nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, które to pojazdy są używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy, gdy prowadzenie pojazdu nie stanowi głównego zajęcia kierowcy.

W art. 13 rozszerzono do 100 km od bazy promień stosowania wyłączeń dla operatorów pocztowych pojazdami do 7,5 tony dmc, pojazdami elektrycznymi i na gaz do 7,5 tony dmc oraz pojazdami do przewozy żywych zwierząt na miejscowe targowiska i rzeźnie.