Zmiana czasu w tachografie analogowym

W dniu 26.03.2016r. o godz. 02.00 czas środkowo europejski przesuwamy na godzinę 03.00. Tym samym następuje zmiana czasu zimowego na letni. Obowiązek prawidłowego ustawienia czasu zgodnie z obowiązującym czasem kraju rejestracji pojazdu dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w tachografy analogowe. Zmianę czasu należy przeprowadzić…


Kiedy należy zmienić czas w tachografie?

Zmianę czasu należy przeprowadzić przed wyjazdem w drogę po odpoczynku czyli zaraz po świętach. Jeśli natomiast ktoś wykonuje przewóz w godzinach zmiany czasu, to tak na prawdę powinien zatrzymać się o 02.00 i zmienić ustawienie czasu na godzinę 03.00 oraz dokonać adnotacji na odwrocie wykresówki o tym fakcie, aby kontrolujący nie doszukiwali się niedozwolonych manipulacji czasem w tachografie. Za nieprawidłowe ustawienie czasu niezgodne z czasem rejestracji grozi kara grzywny dla kierowcy w wys. 100 zł za każdą wykresówkę na której taka niezgodność występuje, w ograniczeniu do maksymalnie 1000 zł.

Zmiana czasu w tachografie cyfrowym

W tachografach cyfrowych czas jest rejestrowany zgodnie z czasem UTC i nie dokonuje się żadnych korekt. Można oczywiście, a nawet zalecam, aby dokonać zmiany czasu wyświetlanego na ekranie tak, aby ta informacja nie wprowadzała w błąd kierowcę. Jednakże za nieprawidłowe ustawienie czasu „lokalnego” (wyświetlanego na ekranie z uwzględnieniem korekty czasu) nie grożą żadne sankcje.