System elektronicznego poboru opłat w Belgii – VIAPASS

 

Z dniem 1.04.2016 aktualnie działający w Belgii system opłat drogowych w formie eurowiniet dla pojazdów o dmc powyżej 12 t zostanie zastąpiony nowym elektronicznym systemem poboru myta Viapass z urządzeniem pokładowym OBU do rejestracji opłat drogowych. Jednocześnie obowiązek uiszczania opłat zostanie rozszerzony na wszystkie pojazdy o dmc powyżej 3,5 t.


Obowiązkowymi opłatami objęte będą wszystkie autostrady i drogi krajowe w regionach:

Brukseli

BrusselE

Flandrii 

VlaanderenN_01

Walonii

WallonieE

Wysokość opłaty drogowej w Belgii od 01.04.2016 będzie uzależniona od:

  • ilości przejechanych kilometrów
  • dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu/zespołu pojazdów
  • klasy emisji spalin
  • regionu

Wysokość opłat będzie zależeć nie tylko od tonażu pojazdu, ale i klasy emisji spalin, przy czym nie będzie jednakowa na terytorium całego kraju. Trzy belgijskie regiony – Flandria, Walonia i Bruksela – opublikowały już przewidywane stawki opłat w nowym systemie. Np. dla pojazdów o DMC powyżej 32 ton, spełniających normę Euro 5 ich rozpiętość wynosi od 0,128 do 0,213 euro za 1 km, a w przypadku pojazdów w klasach Euro 0, 1 i 2 o tym samym tonażu „widełki” sięgają nawet od 0,200 do 0,292 euro.

Rejestracja w systemie Viapass

Każdy pojazd poruszający się po płatnej drodze w Belgii i objęty obowiązkiem opłat, będzie musiał zostać obowiązkowo wcześniej zarejestrowany i wyposażony w OBU. ejestrację firm do nowego systemu prowadzi znana w całej branży transportowej firma UTA, jeden z największych emitentów kart paliwowych. Zgłaszać się można już teraz. Cena kaucji za urządzenie wynosić będzie 150euro. Urządzenia można zamawiać także w punktach obsługi zlokalizowanych w Belgii. Sposób dokonywania płatności będzie identyczny jak w systemie viatoll. System przedpłacony ( pre paid) i system zapłaty z odroczonym terminem ( post paid). Warto już teraz zaopatrzyć się w urządzenia aby w dniu 01.04.2016r. być gotowym na przejazd przez Belgię po drogach objętych systemem opłat.