Płaca minimalna na Węgrzech

W dniu 28.07.2016 r. Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Budapeszcie opublikował informacje dotyczące firm delegujących pracowników do pracy na terytorium Węgrzech.


Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie https://hungary.trade.gov.pl.

Analiza zapisów formularzy zgłoszeniowych dowodzi, ze nie są one przystosowane do realizacji usług w sektorze transportu drogowego.

W najbliższych dniach mają się odbyć rozmowy na szczeblu ministerialnym z węgierskim ministerstwem dotyczące zakresu stosowania nowych przepisów dotyczących pracowników delegowanych w sektorze transportowym.

Wysokość płacy minimalnej można wstępnie określić na poziomie ok.11 zł

Kontrola wprowadzonych przepisów ma rozpocząć się po 31.08.2016 r.