Płaca minimalna we Włoszech

W dniu 22 lipca 2016 Włochy  wdrożyły na swoim terytorium zapisy tzw. „Dyrektywy wykonawczej” 2014/67/WE do Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.


Kogo dotyczą włoskie przepisy?

Dekret włoski dotyczy tylko przewozów kabotażowych, wykonywanych przez zagraniczne firmy na terenie Włoch.

Do głównych obowiązków firm będzie należało:

  • zgłoszenie oddelegowania pracowników,
  • wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Włoch odpowiedzialnego za kontakty z włoską Inspekcją Pracy
  • ewidencjonowanie czasu pracy wraz z wypłatą minimalnego wynagrodzenia i przechowywanie wymaganej dokumentacji przez okres 2 lat.

Więcej szczegółów zostanie wkrótce opublikowanych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.