Listopadowe zakazy ruchu

W terminach wymienionych poniżej na terenie całej RP obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyjątkiem autobusów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów. W okresie zakazów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy, a na pewno szybko odpowiemy na pytania związane z zakazami ruchu.

DzieńDataOd godzinyDo godziny
piątek31-10-201418:0022:00
sobota01-11-201408:0022:00
poniedziałek10-11-201418:0022:00
wtorek11-10-201408:0022:00

Przepisy o zakazach ruchu nie mają zastosowania do:

1. Pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2. Pojazdów biorących udział w:

 1. akcjach ratowniczych,
 2. akcjach humanitarnych,
 3. usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
 4. usuwaniu awarii;

3.  Pojazdów używanych:

 1. przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzy­maniu,
 2. do przewozu żywych zwierząt,
 3. dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
 4. dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia stat­ków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
 5. do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji ra­diowych i telewizyjnych,
 6. do przewozu sprzętu dla obsługi imprez maso­wych, w związku z organizacją tych imprez.
 7. do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrze­ni ładunkowej,
 8. do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 9. do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładun­kowej,
 10. w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 11. do przewozu towarów niebezpiecznych w ilo­ściach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy po­marańczowej,
 12. do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załącz­niku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 13. do przewozu betonu oraz pomp do jego tłocze­nia
 14. do przewozu odpadów komunalnych lub nie­czystości ciekłych,
 15. do przewozu towarów wyładowanych z wago­nów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
 16. w transporcie kombinowanym;
 17. dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych

4. Pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rol­nych i ciągników rolniczych;

5. Pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypo­spolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospoli­tej Polskiej.

7. Wyłączenia dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku, które z ładunkiem podlegają opisanym powyżej wyłączeniom.

 

ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe.
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

Ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton w listopadzie spowodowane są Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości.