KE wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom

Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie płacy minimalnej w Niemczech.


Za niezgodne z unijnym prawem KE uznała:

  1. Konieczność naliczania i wypłaty niemieckiej płacy minimalnej w tranzycie.
  2. Konieczność naliczania i wypłaty niemieckiej płacy minimalnej dla niektórych rodzajów transportów dwustronnych. W chwili obecnej nie posiadamy informacji, jakie kryteria mogłyby zwalniać przewoźnika wykonującego transport dwustronny z konieczności wypłacania wynagrodzenia zgodnie z MiLoG. Sprawa ta będzie w najbliższym czasie analizowana a jest kluczowa dla polskich przewoźników. Ten rodzaj przewozów jest najczęściej wykonywany a co za tym idzie, dokładne wyjaśnienie tej sprawy jest kluczowe dla naszego transportu międzynarodowego.

Za prawidłowe i zgodne z prawem unijnym KE uznała:

  1. Konieczność naliczania i wypłaty niemieckiej płacy minimalnej w związku z wykonywaniem kabotażu.

Co to oznacza dla polskich przewoźników?

Niestety stanowisko KE nie rozwiązuje problemu, a jedynie otwiera drogę do działań wyjaśniających przez Niemcy przez okres 2 miesięcy. W tym okresie służby niemieckie mogą podejmować kontrole w zakresie zgodności z ustawą MiLoG. Stanowisko Komisji przedłuża okres niepewności wśród przewoźników, wprowadza nas w dalsze postępowanie wyjaśniające. Stanowisko jest na tyle niejednoznaczne, że w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania. W sprawie transportu dwustronnego Bruksela stwierdziła, że nieuzasadnione jest stosowanie niemieckich przepisów do „niektórych” kategorii transportu międzynarodowego. Nie podała jednak, o jakie kategorie chodzi.

W związku z niejednoznaczną sytuacją istnieje ryzyko kontroli a co za tym idzie także możliwość nakładania kar dla przewoźników niestosujących się do obowiązujących przepisów ustawy MiLog. Tym samym oferujemy naszą pomoc w zakresie rozliczania płacy niemieckiej w taki sposób, aby nie zwiększać drastycznie kosztów pracy a jednocześnie w sposób przejrzysty wykazać, w sytuacji kontroli, wypłatę 8,5 euro za każda godzinę pracy na terenie Niemiec.

W dalszym ciągu należy rozliczać niemiecką płacę minimalną dla przewóz dwustronnych i obowiązkowo dla przewozów kabotażowych.