Płaca minimlana w Austrii

[AKTUALIZACJA] Według informacji podanych przez ZMPD, płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników, według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego), która weszła w życie 01.01.2017 r., obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, w kabotażu oraz w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii. Nie dotyczą one przewozów tranzytowych.
Czytaj więcej

Ryczałty za noclegi dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe niezgodne z Art. 2 Konstytucji RP

W dniu 24.11.2016 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nr K11/15 dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 77 (5) Kodeksu Pracy i aktami wykonawczymi. Mówiąc po ludzku chodziło o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zasadności przyznawania ryczałtów za noclegi dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. W powyższym zakresie zapadł w roku 2014 bardzo niekorzystny dla pracodawców wyrok wskazujący, że kierowcom pomimo, że mieli oni zapewnione noclegi w kabinach pojazdów należy się wypłata ryczałtów za nocleg w wysokości od ok. 25 do ok. 50 euro za każdy nocleg (ograniczając się tylko do obszaru UE). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest to niezgodne z Konstytucją. Uzasadnienie pisemne wyroku TK ukarze się nieco później. Zasadniczo po tym orzeczeniu wypłacanie ryczałtów za noclegi w przewozach międzynarodowych lub ich wysokość pozostanie sprawą pełnej dowolności pracodawcy. Sprawy toczące się obecnie przed sądami powszechnymi, w których kierowcy składali swoje roszczenia do pracodawców o wypłatę ryczałtów za noclegi za okres 3 lat wstecz powinny być umarzane.

Poniżej treść wyroku.

  Czytaj więcej