Wszystkie wpisy autorstwa: Rafał Kochanowski

Rafał Kochanowski

Biogram

Ekspert transportu drogowego. Inżynier z zakresu budowy samochodów i ciągników oraz magister w dziedzinie zarządzania i marketingu-ukończył Politechnikę Opolską. Od 2002 do 2012 inspektor transportu drogowego w Opolu, przez wiele lat pełniący obowiązki naczelnika wydziału inspekcji. Jako ekspert specjalizuje się w szczególnie dziedzinie analiz i rozliczeń czasu pracy kierowców. Specjalizuje się również w regulacjach z zakresu przewozów drogowych: pojazdami nienormatywnymi, towarów niebezpiecznych, odpadów i zwierząt. a także w przewozie drogowym osób. Od podstaw zna system elektronicznego poboru opłat. Prelegent licznych szkoleń z zakresu przepisów o czasie pracy kierowców oraz zasad wykonywania transportu drogowego. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu telewizyjnego "Na Osi" w TVN TURBO jako ekspert inspekcji transportu drogowego.

Kontakt dla klientów

Trans Ekspert Rafał Kochanowski 45-701 Opole ul. Wrocławska 50/1 rkochanowski@gitd.pl

Płaca minimlana w Austrii

[AKTUALIZACJA] Według informacji podanych przez ZMPD, płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników, według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego), która weszła w życie 01.01.2017 r., obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, w kabotażu oraz w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii. Nie dotyczą one przewozów tranzytowych.
Czytaj więcej

Ryczałty za noclegi dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe niezgodne z Art. 2 Konstytucji RP

W dniu 24.11.2016 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nr K11/15 dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 77 (5) Kodeksu Pracy i aktami wykonawczymi. Mówiąc po ludzku chodziło o zbadanie zgodności z Konstytucją RP zasadności przyznawania ryczałtów za noclegi dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. W powyższym zakresie zapadł w roku 2014 bardzo niekorzystny dla pracodawców wyrok wskazujący, że kierowcom pomimo, że mieli oni zapewnione noclegi w kabinach pojazdów należy się wypłata ryczałtów za nocleg w wysokości od ok. 25 do ok. 50 euro za każdy nocleg (ograniczając się tylko do obszaru UE). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest to niezgodne z Konstytucją. Uzasadnienie pisemne wyroku TK ukarze się nieco później. Zasadniczo po tym orzeczeniu wypłacanie ryczałtów za noclegi w przewozach międzynarodowych lub ich wysokość pozostanie sprawą pełnej dowolności pracodawcy. Sprawy toczące się obecnie przed sądami powszechnymi, w których kierowcy składali swoje roszczenia do pracodawców o wypłatę ryczałtów za noclegi za okres 3 lat wstecz powinny być umarzane.

Poniżej treść wyroku.

  Czytaj więcej