Oferta

 1. Rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców
  • ewidencjonowanie wykresówek z tachografów analogowych oraz plików z kart i z tachografów cyfrowych,
  • pełna analiza zapisów z wykresówek oraz danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców,
  • wprowadzenie uregulowań wewnętrznych określających organizację pracy z uwzględnieniem Kodeksu Pracy, Ustawy o czasie pracy kierowców oraz Ustawy o transporcie drogowym,
  • prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowców z uwzględnieniem nadgodzin, dyżurów, pracy w porze nocnej oraz w dodatkowe dni wolne,  niedziele i święta,
  • naliczanie wyrównania za czas pracy kierowców na terenie Niemiec wg niemieckiej ustawy o płacy minimalnej MiLog
  • stałe nadzorowanie czasu pracy kierowców w celu całkowitego wyeliminowania naruszeń,
  • pomoc prawna w sytuacjach niesłusznych roszczeń pracowniczych,
  • Ewidencja czasu pracy jest wykonywana z wykorzystaniem programu 4Trans (najlepszy program do pełnej analizy czasu pracy kierowców stosowany przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE).
 2. Przygotowanie do kontroli w przedsiębiorstwie
  • przygotowanie dokumentacji dla organów kontrolnych ITD oraz PIP,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy podczas czynności kontrolnych,
  • wdrożenie i stosowanie właściwych procedur chroniących przedsiębiorcę przed sankcjami ze strony organów kontrolnych.
 3. Doradztwo w zakresie transportu drogowego
  • doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
  • doradztwo w zakresie każdej formy przewozów drogowych,
  • pomoc prawna w zakresie niesłusznie nałożonych kar: składanie wyjaśnień , odwołań i skarg do sądów administracyjnych,
  • pomoc prawna w zakresie postępowań przed sądami w sprawach o nałożenie grzywien wobec zarządzających oraz kierowców.
 4. Szkolenia dla przewoźników i kierowców z dowolnej tematyki dotyczącej transportu drogowego:
  • czas pracy kierowców,
  • obsługa tachografów cyfrowych i analogowych,
  • postępowanie w trakcie kontroli drogowych,
  • zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem według norm niemieckich,
  • przewóz ładunków: rozmieszczenie ładunku, dopuszczalne naciski osi, masy pojazdów i ich wymiary -procedura ważenia w Polsce oraz innych krajach UE.

Zapraszamy do współpracy.