Stawka minimalna na terenie Niemiec – ustawa MiLoG zawieszona.

mindestlohn_850

W dniu 30.01.2015 r. Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził informację, że na czas uzyskania oficjalnej decyzji od Komisji Europejskiej w sprawie stawki minimalnej na terenie Niemiec ustawa tzw. MiLoG, która weszła w życie z dniem 01.01.2015 zostaje zawieszona i nie będzie dotyczyła tranzytu przez terytorium Niemiec. Decyzja zapadła podczas spotkania Ministrów Pracy Polski i Niemiec

Czytaj więcej

Płaca minimalna w Niemczech a Polscy przewoźnicy.

Euro banknotes

W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech, choć przewidziano nieliczne wyjątki. Jak wynika z § 1 ust 2 MiLoG płace minimalną ustalono na poziomie 8,5 € brutto za godzinę na całym obszarze RFN. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec. W Polsce, szczególnie branża transportowa wpadła w związku z nowymi regulacjami w niezrozumiała panikę. Informacje pochodzące z poważnych źródeł sugerują, jakoby polscy przedsiębiorcy transportowi świadczący usługi transportowe na terenie Niemiec (bez znaczenia czy miałby to być tranzyt, czy kabotaż), byli zobowiązani do stosowania także tych stawek minimalnych.  Czytaj więcej